Nota prawna

Dane Osobowe

Korzystanie z serwisu nie wymaga podawania danych osobowych. Tym samym dane użytkowników serwisu nie są przetwarzane.

Prawa autorskie

Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie serwisu w całości lub części bez uzyskania uprzedniej zgody. Nie dotyczy to tymczasowego zwielokrotniania zawartości serwisu w pamięci operacyjnej komputera.

Prawa autorskie do serwisu lub jego poszczególnych elementów oraz prawa do znaków towarowych zastrzeżone są na rzecz Wydawcy lub innych podmiotów. Elementy, których Wydawca nie jest autorem zostały opublikowane na podstawie udzielonej licencji.

Wydawca oświadcza, iż materiały graficzne oraz animacje promujące poszczególne gry pochodzą od producentów tych gier lub podmiotów z nimi współpracujących.

Naruszenie praw własności intelektualnej skutkuje odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Odpowiedzialność

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas korzystania z serwisu, ani następstwa z tego wynikłe.

Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie tych stron oraz treści tam zawarte.